Levering til

Du kan vælge en anden leveringsdag i kalenderen ovenfor

Afgiv ordre til den valgte leveringsdag indenfor 30 minutter

Levering til

Du kan vælge en anden leveringsdag i kalenderen ovenfor

Levering til

Du kan tilføje nye varer og rette i antal på din eksisterende ordre. Tryk ”Fortsæt” hvis du ikke ønsker at rette, og i stedet vil lave en ny ordre.

  OBS! Leveringsdatoen er blevet ændret. Priser, kampagner og indhold i kurv kan have ændret sig.
  OBS Vi kan ikke indlæse dine leveringsdage, prøv venligst igen senere

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Carlsberg koncernen forstår, at det er meget vigtigt, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde, og vi er forpligtet til at overholde reglerne for beskyttelse og behandling af dine personoplysninger.

Af denne privatlivspolitik fremgår, hvordan Carlsberg Danmark A/S og Carlsberg Supply Company Danmark A/S anvender dine personoplysninger, og hvilke foranstaltninger der er iværksat for at beskytte og behandle oplysningerne på en sikker måde.

Denne privatlivspolitik gælder for dig, hvis du køber produkter, ydes tjenester fra os, deltager i vores arrangementer eller kampagner, herunder besøger vores websider eller interagerer med os via sociale medier.

Brug et øjeblik på at læse vores privatlivs- og cookiepolitikvilkår og betingelser og CarlsbergOnline Handelsbetingelser, samt alle andre dokumenter der henvises til deri, hvis du besøger en af vores websider. Hvis du allerede er kunde hos os, kan det af din skriftlige aftale med os fremgå, hvordan vi anvender dine personoplysninger. Yderligere meddelelser, som fremhæver særlig brug vi ønsker at gøre af dine personoplysninger, samt mulighed for at vælge eller fravælge særlig brug kan også gives, når vi indsamler personoplysninger fra dig. Denne privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af vores praksis vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger og dækker følgende: 

 1. Hvilke personoplysninger vi indsamler
 2. Hvad vi gør med dine personoplysninger
 3. Hvordan vi anvender cookies
 4. Din brug af chatrum, opslagstavler eller andre interaktive fora
 5. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder og kontakt til os
 7. Opdateringer af denne politik

 • Hvilke personoplysninger vi indsamler

  Vi indsamler og behandler nogle af eller alle nedenstående personoplysninger:

  • Oplysninger om dig navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, brug af sociale medier, køn, fødselsdato eller billede, oplysninger om din arbejdsgiver og din stilling eller andet angivet nedenfor.

  Kilder til personoplysninger

  Vi indsamler mange af dine personoplysninger direkte fra dig eller via din interaktion med os, vores websider eller sociale mediesider.  Vi kan også modtage dine personoplysninger fra andre kilder, herunder samarbejdspartnere, underleverandører i forbindelse med tekniske, betalings- og leveringstjenester, annoncenetværk, leverandører af analyseværktøjer, søgemaskineudbydere, kreditoplysningsbureauer, svindelovervågningsdatabaser og andre tredjepartsdatabaser, herunder sanktionslister, virksomhedsoplysninger og undersøgelsesværktøjer.

  Følsomme personoplysninger

  I henhold til databeskyttelseslovgivningen er der visse kategorier af personoplysninger, der betragtes som værende særligt følsomme, og kræver derfor yderligere beskyttelse. Disse kategorier omfatter oplysninger om helbred, race eller etnisk baggrund, politisk og religiøs overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller seksuel orientering samt genetiske og biometriske data. Oplysninger om tidligere straffe og strafbare forhold betragtes også som følsomme i henhold til europæisk databeskyttelseslov.

  I særlige tilfælde indsamler og behandler vi disse følsomme personoplysninger, f.eks. når vi behandler forespørgsler om lægehjælp eller assistance til at komme til og fra steder eller hvis der er særlige behov i forbindelse med fødevarer vi skal være opmærksomme på til et arrangement, hvilket kan betyde videregivelse af oplysninger om din religiøse overbevisning, f.eks. halal eller kosher, eller hvis vi foretager særlige baggrundstjek af dig, hvilket kan afsløre, at du er tidligere straffet.  Vi behandler disse følsomme personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder som nærmere beskrevet i afsnittet “Hvad vi gør med dine personoplysninger” nedenfor.

   

 • Hvad vi gør med dine personoplysninger

  I henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning (europæisk databeskyttelseslovgivning) skal vi undersøge og informere dig om retsgrundlaget eller “årsagen” til vores brug af dine personoplysninger.  For hver af nedenstående former for brug beskriver vi til hvilket formål vi anvender og videregiver disse og på hvilket grundlag vi støtter vores brug.  En forklaring på hver af grundene kan findes nedenfor.

  Afhængigt af hvordan du interagerer med Carlsberg, anvender vi dine personoplysninger til følgende formål:

  • Til at levere og administrere produkter og tjenester, du har anmodet om t For at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler, der er indgået mellem dig og os, herunder sørge for levering, behandle eller annullere ordrer, give dig oplysninger, produkterne eller tjenesterne, som du bestiller hos os, samt oplyse dig om ændringer i forhold til vores produkter og tjenester.

  Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt, legitime interesser (for at gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser og levere produkter og tjenester til dig eller oplyse dig om ændringer i forhold til vores produkter og tjenester).

  • Til at kommunikere effektivt med dig For at besvare dine spørgsmål, kommentarer, klager eller andre former for henvendelser, herunder eventuelle forespørgsler i forhold til vores produkter.

  Retsgrundlag: Legitime interesser (for at gøre det muligt for os at kontakte dig og levere produkter og tjenester til dig), retskrav

  • Til at overvåge aktiviteter og registrere vores korrespondance med dig For at overvåge vores kommunikation med dig, herunder sikre servicekvalitet, overholdelse af procedurer og til trænings- og uddannelsesmæssige formål.

  Retsgrundlag: legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester)

  • Til at levere marketingmateriale til dig For at give dig information via [alm. post, e-mail, telefon, sms, annoncer på internettet eller sociale medier] om produkter og tjenester, som vi tilbyder, hvis disse produkter eller tjenester svarer til dem, du allerede har købt eller forespurgt om, eller hvis du har accepteret at blive kontaktet til disse formål.  [Vi kan desuden anvende dine oplysninger til markedsføring af udvalgte samarbejdspartneres produkter og tjenester.  Hvis det er krævet ved lov, vil vi bede om dit samtykke, når vi indsamler dine oplysninger, til at foretage disse former for markedsføring.  Vi giver mulighed for at framelde eller afmelde yderligere meddelelser om elektronisk markedsføring, som sendes til dig, eller du k an til enhver tid fravælge at blive kontaktet af os via de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor. 

  Retsgrundlag: Samtykke, legitime interesser (for at holde dig opdateret om nyheder i forbindelse med vores produkter og tjenester)

  • Til at forstå vores kunder samt udvikle og tilpasse vores produkter og tjenester Vi kan analysere de personoplysninger, vi er i besiddelse af, til at måle eller forstå effekten af de annoncer, vi viser dig og andre samt til at levere relevante annoncer til dig.  Vi kan rapportere samlede oplysninger til vores annoncører og komme med forslag og anbefalinger til dig, vores kunder og besøgende på vores websider om produkter eller tjenester, der måtte interessere dig eller dem. 

  Retsgrundlag: Legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester, give os mulighed for at forbedre vores produkter og tjenester, samt tilbyde dig indhold og tjenester på vores websider)

  • Til at afholde vores kampagner og konkurrencer Når du deltager i kampagner og konkurrencer, til at afholde disse kampagner og konkurrencer, herunder til at kontakte dig, hvis du har vundet. Hvis du vinder en præmie, kan vi i henhold til national ret gøre dine personoplysninger og dine besøgendes personoplysninger tilgængelige på vores websider og sociale mediesider samt i pressemeddelelser.  Vi kan desuden gøre disse oplysninger tilgængelige for tredjeparter, der måtte have brug for disse oplysninger for at kunne meddele vindere af præmier. 

  Retsgrundlag: Legitime interesser (for at give os mulighed for at afholde vores arrangementer, og til at tilgodese og imødekomme dine særlige præferencer og behov i forbindelse med vores arrangementer), udtrykkeligt samtykke (hvis påkrævet)

  • I relation til at forebygge svig Vi og andre organisationer kan tilgå og anvende bestemte oplysninger for at forebygge svig som til enhver tid måtte kræves af gældende love og regler samt bedste praksis. Hvis der opgives falske eller urigtige oplysninger og svig konstateres eller mistænkes, kan oplysninger videregives til instanser til forebyggelse af svig eller andre kontorer og kan opbevares af os eller dem.

  Retsgrundlag: Juridiske forpligtelser, legitime interesser (for at sikre, at du er omfattet af vores godkendte risikoprofil og til at hjælpe med at forebygge kriminalitet og svig), vigtige samfundsinteresser

  • Til at foretage baggrundstjek af dig, såsom KYC og kreditundersøgelser Hvis du er kunde eller potentiel kunde, kan vi anvende dine personoplysninger til at foretage visse undersøgelser af dine forhold (og eller din virksomhed). I forbindelse hermed kan vi videregive dine oplysninger til de relevante myndigheder, herunder kreditoplysningsbureauer, statslige instanser samt instanser til forebyggelse af svig. Retshåndhævende myndigheder kan få adgang til og anvende disse oplysninger. Vi, og andre instanser der tilgår og anvender oplysninger, som er registreret hos sådanne instanser, kan gøre dette fra andre lande end det land, hvor du er bosiddende. 

  Retsgrundlag: Juridisk forpligtelse, retskrav, vigtige samfundsinteresser, legitime interesser (til at bistå med forebyggelse af kriminalitet og svig)

  • Til at forbedre og administrere vores websider og sikre, at indhold er relevant For at sikre at kun voksne over en bestemt alder til at måtte drikke alkohol læser og besøger vores websider, for at forbedre vores websider og sikre, at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din computer, for at administrere vores websider og for intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse [(inklusiv trafikdataanalyse)], afprøvning og undersøgelse, statistiske og undersøgelsesmæssige formål, for at give dig lov til at deltage i/tilmelde dig interaktive funktioner i relation til vores tjeneste, som led i vores bestræbelser på at sikre vores websider, for at sikre at indhold fra vores websider præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed, hvilket kan omfatte videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere, serviceudbydere og analyse- og søgemaskineudbydere.

  Retsgrundlag: Legitime interesser (for at give os mulighed for at administrere vores websider og tilbyde indhold og tjenester til dig på vores websider), juridisk forpligtelse

  • Til at omstrukturere og ændre vores forretning Hvis vi: (i) er genstand for forhandlinger vedrørende salg af vores virksomhed eller en del deraf til tredjepart, (ii) bliver solgt til tredjepart, eller (iii) undergår en omstrukturering, er vi nødt til at overføre nogle eller alle vores personoplysninger til den pågældende tredjepart (eller dennes rådgivere) som led i eventuelle due diligence processer med henblik på at analysere eventuelle afhændelser eller omstruktureringer. Vi kan også være nødt til at overføre dine personoplysninger til vedkommende omstrukturerede enhed eller tredjepart efter afhændelsen eller omstrukturering, som de kan anvende til samme formål, som fremgår af denne privatlivspolitik.

  Retsgrundlag: Legitime interesser (for at vi kan ændre vores forretning), juridisk forpligtelse

  • Til at overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser Vi kan behandle dine personoplysninger for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, hvilket eventuelt kan omfatte videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter, herunder forsikringsselskaber, domstolene og/eller tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med undersøgelser, retslige skridt eller efterforskning foretaget af disse overalt i verden, eller hvor de måtte være tvunget dertil.

  Retsgrundlag: Juridiske forpligtelser, retskrav, legitime interesser (for at samarbejde med politi og andre myndigheder)

  Hvis du har spørgsmål om de retsgrundlag vi påberåber os, bedes du kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

  Videregivelse af dine oplysninger

  Udover ovenstående tredjeparter kan vi også videregive dine personoplysninger til alle selskaber i vores koncern, dvs. vores datterselskaber, vores moderselskab og dets datterselskaber, som kan anvende dem til alle de formål, som er beskrevet ovenfor.  Vi deler også dine personoplysninger med tredjeparters serviceudbydere (såsom udbydere af marketing, it eller administrative tjenester) som kan behandle oplysningerne på vores vegne til de formål, som er beskrevet ovenfor.

  Vi videregiver ikke oplysninger om identificerbare personer til vores annoncører, men vi kan videregive aggregerede oplysninger til dem om vores brugere (f.eks. kan vi oplyse dem, at 500 mænd under 30 år har klikket på deres annonce den og den dag). Vi kan desuden bruge disse aggregerede oplysninger til at bistå annoncører med at nå ud til den type modtagere, de ønsker at målrette deres annonce mod (f.eks. kvinder som bor et bestemt sted). Vi kan gøre brug af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig for at imødekomme vores annoncørers ønsker ved at vise deres annonce til denne målgruppe.

   

 • Hvordan vi anvender cookies

  Vores websider benytter cookies til at skelne mellem dig og andre brugere. De hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du besøger vores websider og sikrer, at indholdet er relevant for dig.  Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse vores cookiepolitik på https://shop.carlsbergdanmark.dk/cookie-politik.

 

 • Din brug af chatrum, opslagstavler eller andre interaktive fora

  Vi tilbyder chatrum, opslagstavler eller interaktive områder, hvor besøgende kan lægge kommentarer eller oplysninger ud til glæde for andre besøgende på vores side. Hvis du besøger et chatrum, en opslagstavle eller andre interaktive områder, hvor personoplysninger kan blive lagt ud på vores websider, ud over for at læse denne privatlivspolitik, skal du sørge for at undersøge vores regler for chatrum, før du går derind, idet du er bundet af disse. Som bekendt er alt, hvad du offentliggør online, tilgængeligt for alle. Vi stiller ingen for garantier og påtager os intet ansvar for oplysninger, som du frivilligt lægger ud.

 

 • Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

  Hvor lagres dine personoplysninger?

  De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres til, og gemmes, et sted uden for Danmark. De kan desuden blive behandlet af medarbejdere, der arbejder uden for Danmark, som arbejder for os eller for en af vores leverandører. Disse medarbejdere kan blandt andet være beskæftiget med ekspedition af din bestilling, behandling af dine betalingsoplysninger eller ydelse af supporttjenester.

  Hvor længe lagres dine personoplysninger?

  De personoplysninger, som vi har om dig, vil ikke blive gemt i længere tid end det er tilladt i henhold til loven og de opbevares kun så længde de er nødvendige for at kunne levere de ønskede produkter, tjenester eller oplysninger eller til alle de andre formål, som fremgår under overskriften ovenfor “Sådan behandler vi oplysningerne”.

  Vi kan f.eks. gemme visse transaktionsoplysninger og korrespondance indtil klagefristen som følge af transaktionen er udløbet, eller for at overholde lovmæssige krav med hensyn til opbevaring af sådanne oplysninger.

  Videregivelse af dine oplysninger uden for EØS

  Når vi overfører personoplysninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til lande uden for EØS, kan vi være nødt til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre og beskytte disse personoplysninger.  Nogle lande uden for EØS er godkendt af Europa-Kommissionen for at tilvejebringe ensartede beskyttelsesniveauer som databeskyttelseslovgivningen i EØS og derfor kræves ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger for eksport af personoplysninger til disse jurisdiktioner. I lande, der ikke har fået disse godkendelser, vil vi anvende passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod at blive overført, såsom Europa-Kommissionens godkendte bestemmelser eller bindende selskabsregler i henhold til gældende lovkrav.

  Kontakt os via oplysningerne, som fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor, hvis du ønsker en kopi af de specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for eksport af dine personoplysninger.

  Hvad gør vi for at beskytte dine personoplysninger?

  Vi vil tage alle rimelige skridt for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivs- og cookiepolitik.

  [Alle oplysninger, du videregiver til os, gemmes på vores sikre servere. Alle betalingstransaktioner krypteres ved hjælp af SSL-teknologi.

  Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) en adgangskode, der giver dig mulighed for at tilgå visse områder af vores webside, er du selv forpligtet til at holde adgangskoden hemmelig. Vi skal bede dig om ikke at dele adgangskoden med andre.

  Overførsel af oplysninger via internettet er desværre ikke i alle tilfælde sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger, som overføres til vores side. Enhver overførsel sker på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, benytter vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang.

  Hvad med links til andre sider?

  Vores websider og fansider på de sociale medier kan til enhver tid indeholde links til og fra hjemmesider tilhørende vores samarbejdspartnere, tilknyttede selskaber og andre tredjeparter, hvis du følger et link til en af disse websider, bedes det bemærket, at disse websider har deres egne politikker for beskyttelse og behandling af personoplysninger, og at vi ikke påtager os noget som helst ansvar eller garantier for disse politikker.  De bedes undersøge disse politikker, før du fremsender personoplysninger til disse websider.

 

 • 6 Dine rettigheder og kontakt til os

  Markedsføring

  Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i markedsføringsøjemed. Vi vil normalt informere dig eller indhente dit samtykke (før vi indsamler dine oplysninger), hvis vi har til hensigt at benytte dine oplysninger til sådanne formål, eller hvis vi tiltænker at videregive dine oplysninger til tredjeparter til sådanne formål. Du kan udøve din ret til at gøre indsigelser mod sådan behandling ved at krydse relevante rubrikker af på de blanketter, vi bruger til at indsamle dine oplysninger eller klikke på afmelding i bunden af de e-mails, vi sender til dig i markedsføringsøjemed.  Du kan desuden til enhver tid udøve din ret til at kontakte os. 

  Kontakt os på: [email protected] eller 3327 2600.

  Opdatering af oplysninger

  Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser for at sikre, at dine personoplysninger er korrekte.  For at hjælpe os hermed, bedes du meddele os om eventuelle ændringer i de personoplysninger, du har videregivet til os ved at kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

  Dine rettigheder

  Hvis du er bosiddende i EØS i forbindelse med dine interaktioner med os, kan du under visse omstændigheder have ret til at kræve, at vi:

  • giver dig yderligere oplysninger om, hvordan vi anvender og behandler dine personoplysninger.
  • udleverer en kopi til dig af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.
  • korrigerer fejl i dine personoplysninger og udfylder eventuelle ufuldstændige personoplysninger, som vi behandler, om dig.
  • sletter personoplysninger, som vi ikke længere har nogen grund til at behandle, og
  • begrænser, hvordan vi behandler dine personoplysninger, mens vi behandler en henvendelse du har rettet.

  Du har desuden, under visse omstændigheder, ret til:

  • at trække dit samtykke tilbage, hvis behandlingen bygger på samtykke
  • at bede os om at videresende de personoplysninger, du har videregivet til os, og som vi stadig opbevarer om dig, elektronisk til en tredjepart.
  • at gøre indsigelser mod enhver behandling af personoplysninger, som vi behandler på grundlag af “legitime interesser” eller i “samfundets interesse”, medmindre vores begrundelser for den underliggende behandling opvejer dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, og
  • at gøre indsigelser mod direkte markedsføring (herunder profilering til sådanne formål) til enhver tid.

  Disse rettigheder er underlagt visse undtagelser for at beskytte samfundets interesse (f.eks. forebyggelse eller afsløring af strafbare handlinger) og vores interesser (f.eks. håndhævelse af fortrolighed) og er måske ikke tilgængelige i det land, hvor du er bosiddende.

  Hvis du har ret til det, kan du udøve disse rettigheder ved at kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “kontakt” nedenfor.

  Hvis du ikke er tilfreds med vores brug af dine personoplysninger eller vores svar på udøvelse af disse rettigheder, kan du klage til [email protected]. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet.

  Kontakt

  Spørgsmål, bemærkninger og henvendelser vedrørende denne privatlivspolitik er velkomne og bedes rettet til Kontakt os på: [email protected] eller 3327 2600..

 • 7 Opdateringer af denne politik 

  Alle ændringer, som vi måtte foretage til denne privatlivspolitik, vil blive lagt ud på denne side side og eventuelt sendt til dig via e-mail. Kontroller med jævne mellemrum, om der er nye opdateringer eller ændringer til vores privatlivspolitik.

  Denne privatlivspolitik er sidst opdateret i august 2022.


Retsgrundlag for anvendelse af personoplysninger

Link til Persondataforordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

Disse er de vigtigste retsgrundlag, som begrunder vores brug af dine personoplysninger:

Samtykke: hvis du har givet samtykke til, at vi må anvende dine oplysninger (du har fået en samtykkeerklæring i forbindelse med enhver sådan brug og kan trække dit samtykke tilbage med de midler, som fremgår af denne privatlivspolitik

Opfyldelse af kontrakt: hvis dine oplysninger er nødvendige for indgå eller opfylde vores aftale med dig

Juridisk forpligtelse: hvis vi har brug for at anvende dine oplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser

Legitime interesser: hvis vi anvender dine oplysninger for at opnå en legitim interesse og vores begrundelser for at anvende disse opvejer eventuelle forbehold for dine databeskyttelsesrettigheder.

Disse er de vigtigste retsgrundlag, som vi normalt anvender som begrundelse for vores brug af særlige kategorier af personoplysninger og oplysninger om tidligere straffe og strafbare forhold:

Retskrav: hvis dine oplysninger er nødvendige for at vi kan anerkende, forsvare, forfølge krav mod dig, os eller en tredjepart

Væsentlige samfundsinteresser: behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på baggrund af EU- eller national ret.

Udtrykkeligt samtykke: du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere bestemte formål. Det står dig frit for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Kontakt” i ovennævnte meddelelse. Hvis du gør det, er det ikke sikkert, at vi kan levere vores produkter eller tjenester, som kræver disse oplysninger.